Author = Amjad, Leila
Number of Articles: 1
1. The effects of Artemisia deserti ethanolic extract on pathology and function of rat kidney

Volume 4, Issue 6, November 2014, Pages 371-376

Ali Noori; Leila Amjad; Fereshteh Yazdani