Author = Azizi, Maryam
Number of Articles: 1
1. The effects of Artemisia aucheri extract on hepatotoxicity induced by thioacetamide in male rats

Volume 3, Issue 4, September 2013, Pages 293-301

Azam Rezaei; Shahnaz ShekarForoush; Saeed Changizi Ashtiyani; Hydar Aqababa; Ali Zarei; Maryam Azizi; Hasan Yarmahmodi