Author = Ghazi, Leila
Number of Articles: 1
1. Effect of commercial (vimang) and hydroalcoholic extract of Mangifera indica (Mango) on gentamicin-induced nephrotoxicity in rat

Volume 1, Issue 2, September 2011, Pages 98-105

Abolfazl Khajavi Rad; Leila Ghazi; Mohammad Taher Boroushaki; Alireza Khooei; Zakieh Keshavarzi; Sara Hosseinian; Somayeh Shafiee; Shahrzad Havakhah